Produkcja szaf sterowniczych
Dział budowy szaf, to dział składający się z profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w budowie szaf sterowniczych dla największych Klientów w branży Automotive. Realizujemy projekty zarówno dla przemysłu samochodowego jak i dla sektora energetyki zawodowej konwencjonalnej i odnawialnej, sektora spożywczego, obiektów przemysłowych i wiele innych.

Dział produkcji i montażu szaf sterowniczych liczy 20 osób. Planowane zatrudnienie do końca 2 połowy 2019 r - 32 osoby. Nasze możliwości produkcyjne to 60 szaf sterowniczych na miesiąc przy pracy jednozmianowej oraz 120 szaf przy pracy dwuzmianowej. Prognozujemy budowę co najmniej 1000 szaf sterowniczych  rocznie.

Projektujemy i budujemy szafy sterownicze, zarówno dla przemysłu samochodowego, jak i dla sektora energetyki zawodowej konwencjonalnej i odnawialnej, sektora spożywczego, obiektów przemysłowych i wiele innych. Wieloletnia współpraca z Klientami branży automotive pozwala nam na spełnienie najwyższych wymagań  jakościowych  produktu.

Inżynieria projektowa realizowana jest na podstawie wymagań Klienta w środowisku programistycznym Eplan Electric P8 oraz Eplan Propanel lub na podstawie dostarczonej przez Klienta dokumentacji.  Działania realizowane są w sposób kompleksowy tj. od audytu zakładu przemysłowego, przez projekt i dobór właściwych  rozwiązań  po  ich  montaż  i  uruchomienie.

Nowoczesna oraz zoptymalizowana hala produkcyjna wyposażona jest w zaawansowane technologicznie narzędzia produkcyjne, zapewniające najwyższą jakość wykonania produktu, w krótkim czasie, przy zachowaniu konkurencyjnych cen.

Dysponujemy centrum obróbczym CNC, gwarantującym najwyższą jakość i precyzję wykonywanych usług obróbczych, ograniczając przy  tym  zużycie materiału.

Zautomatyzowany system magazynowy zapewnia elastyczność w przypadku wprowadzanych zmian do projektu w trakcie całego procesu  produkcyjnego.

Innowacyjny, autorski system wspomagający proces prefabrykacji oraz bezpośredni kontakt z zespołem projektowym i handlowym, pozwala na skrócenie czasu procesu prefabrykacji oraz zapewnia najwyższą  jakość  produktu.

Zakres prac prefabrykacyjnych obejmuje:

 • szafy sterownicze
 • szafy dystrybucyjne
 • szafy mocy
 • szafy sterownikowe oraz falownikowe
 • skrzynki łączeniowe i sterownicze
 • pulpity sterujące
 • skrzynki dystrybucyjne oraz zasilające prądu stałego
 • rozdzielnice zasilające w pełnym zakresie prądowym
 • rozdzielnice sterownicze
 • rozdzielnice falownikowe
 • skrzynki sterownicze
 • skrzynki dystrybucyjne oraz zasilające prądu stałego
 • .rozdzielnice budowlane
 • rozdzielnice dla budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego
 • rozdzielnice dla potrzeb instalacji fotowoltaicznych
 • rozdzielnice dla kompensacji mocy biernej
 • rozdzielnice instalacyjne
 • złącza kablowe
 • układy SZR
 • rozdzielnice pomiarowe (licznikowe)
 • rozdzielnice oświetlenia ulicznego
 • rozdzielnice do stacji transformatorowych
 • rozdzielnica przeciwpożarowego wyłącznika prądu
 • rozdzielnice nietypowe

Budowa szaf realizowana jest w oparciu o wiodących producentów materiałów elektrotechnicznych. Zaufanie sprawdzonym markom będącymi liderami na rynku, gwarantuje długoletnią bezawaryjną pracę naszych produktów. Wszystkie nasze produkty są testowane, zgodne z normami (DIN, VDE, EN, PN-EN, UL) oraz opatrzone są stosownymi deklaracjami zgodności. Nasi główni dostawcy komponentów:

Proces produkcyjny realizowany jest w oparciu o nowoczesne narzędzia produkcyjne:

 • centrum obróbcze CNC do perforacji płyt montażowych
 • centrum cięcia szyn DIN oraz koryt kablowych
 • centrum obróbcze do gięcia, cięcia oraz otworowania szyn miedzianych

Projekty realizowane są w oparciu o autorskie oprogramowanie  wspierające  procesy  produkcyjne.

Realizujemy projekty dla każdej gałęzi przemysłu dostosowując się do standardów i wymagań Klientów. W pierwszym półroczu 2019 zrealizowaliśmy projekty liczące 180 szaf sterowniczych, 50 szaf falownikowych oraz 80 skrzynek sterowniczych oraz łączeniowych:

Każdy nasz produkt posiada deklarację zgodności zgodną z wytycznymi Dyrektyw Nowego Podejścia, umożliwiającą wystawienie deklaracji zgodności dla całej maszyny lub instalacji i oznaczenie produktu znakiem CE. Szafy sterownicze i rozdzielnie przed wysłaniem do klienta są gruntowanie testowane pod względem funkcjonalności i bezpieczeństwa. Pomiary szaf realizowane certyfikowanym przyrządem metrologicznym Metrawatt. Główne pomiary to:

 • próby wytrzymałości elektrycznej izolacji,
 • pomiar rezystancji izolacji elektrycznej,
 • pomiar ciągłości układu połączenia ochronnego
 • pomiar zabezpieczenia przed napięciami szczątkowymi.

Każda szafa posiada kompletną dokumentację  techniczną.

 • Powierzchnia hali produkcyjnej: 750 m²
 • Powierzchnia magazynu wysokiego składowania: 350 m²

W dziale PiMSS wydzielono komórki:

 • Projektowa
 • Druku przemysłowego
 • Jakości

 

Powrót