Politechnika Śląska
Najlepsza techniczna uczelnia na śląsku, kształcąca inżynierów w pożądanych w branży specjalnościach.

Ścisła współpraca z Politechniką Śląską, głównie z Wydziałem Automatyki, Elektroniki i Informatyki odbywa się zarówno w kwestii prowadzenia projektów rozwojowo badawczych jak i pozyskiwania specjalistów z branży automatyki przemysłowej.

Powrót