SYMULACJA

SYMULACJA:

Dział symulacji, ściśle współpracujący z pozostałymi działami firmy (PLC, ROBOTYKA  I SCADA) zajmuje się wirtualnymi rozruchami linii produkcyjnych, mających na celu przede wszystkim usprawnienie i skrócenie czasu pracy/ wdrożenia na obiekcie.
Do wizualizacji działania linii produkcyjnej wykorzystujemy oprogramowanie SGView. Pracujemy w środowisku WinMod.
W dziale symulacji prowadzone są intensywne prace badawcze nad możliwością użycia WinMOD’a do symulacji obiektów ciągłych.


Intensywny rozwój działu w związku z rozpoczęciem projektu „Opracowanie innowacyjnej usługi wirtualnego rozruchu systemów automatyki przemysłowej w zakresie robotyzacji, sterowania i systemów wizualizacji bazującej na matematycznych modelach rzeczywistych”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2016 spowodował,  że symulacja w naszej firmie  zanotowała ogromny wzrost zapotrzebowania na specjalistów/inżynierów gotowych do pracy przy innowacyjnych projektach.