PLC

Sterowniki PLC (Programmable Logic Controllers) są komputerami przemysłowymi, podstawowymi elementami składowymi każdego systemu sterowania. Głównym zadaniem sterowników PLC jest realizacja programu oraz komunikacja z pozostałymi urządzeniami systemu, takimi jak: przemiennik częstotliwości, układ wejść-wyjść oddalonych, panel HMI czy system SCADA. Sterowniki PLC posiadają procesor wykonujący niezbędne operacje logiczne i arytmetyczne.

Praca PLC polega na monitorowaniu stanu wejść, podejmowaniu decyzji na podstawie programu użytkownika oraz sterowaniu wyjściami podczas automatycznej realizacji procesów technologicznych. Sterownik, biorąc pod uwagę dane wysłane z programu, analizuje stan wejść i zbiera pomiary za pośrednictwem modułów wejściowych z analogowych i dyskretnych czujników pomiarowych. Następnie transmituje dane za pomocą modułów i łącz komunikacyjnych i wykonuje programy aplikacyjne na podstawie przyjętych parametrów i uzyskanych danych o sterowanym procesie lub maszynie. Potem generuje sygnały sterujące zgodnie z wynikami obliczeń tych programów i przekazuje je poprzez moduły wyjściowe do elementów i urządzeń wykonawczych. W końcu realizuje funkcje diagnostyki programowej i sprzętowej.

ZAJMUJEMY SIĘ M.IN.:

  • Programowaniem sterowników PLC rożnych firm - Siemens, Phoenix Contacts, GE Fanuc
  • Obsługą napędów i falowników - SEW, Siemens
  • Konfiguracją komponentów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - Sick, Euchner
  • Uruchamianiem linii produkcyjnych w przemyśle samochodowym (spawalnie) - standard BMW, Audi, Scania
  • Rozruchami linii w obiektach produkujących chemię budowlaną